FMS- Functional Movement Screen

Test ten jest świetnym narzędziem do oceny jakości ruchu. Został on opracowany tak, by pomóc trenerom lub fizjoterapeutom monitorować osoby trenujące pod kątem ryzyka urazu lub dysfunkcji czy wydajności.

FMS ma na celu wykrycie problemów ze stabilnością i mobilnością podczas wykonywania  siedmiu podstawowych wzorców ruchu. Każde ćwiczenie jest oceniane w skali od 3-0 punktów, a jakikolwiek błąd świadczy o ograniczeniach funkcjonalnych i asymetrii ruchu. Dzięki zlokalizowaniu słabych punktów jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiednia terapie i ćwiczenia korekcyjne.

FMS

Czas: 45 min/ koszt: 120 zł

UMÓW BADANIE

7 podstawowych wzorców ruchowych:

Punktacja:

3 pkt – prawidłowe wykonanie zadania

2 pkt – zadanie jest możliwe do wykonania dzięki kompensacyjnym wzorcom ruchowym,

1 pkt – pacjent jest niezdolny do
wykonania zadania

0 pkt – ból w trakcie ruchu 

Suma punktów:

21-18 pkt – osoba zdrowa, ciało
porusza się w prawidłowym wzorcu ruchu, ryzyko wystąpienia urazu
przeciążeniowego jest minimalne.

17-14 pkt – występują asymetrie i
kompensacje, wzorce ruchowe są zaburzone, ryzyko urazu przeciążeniowego 25-35%.

13-i mniej – prawdopodobieństwo
kontuzji wzrasta ponad 50%.