Kluby sportowe

Gimnastykuj się z nami!

Zadbajmy wspólnie o wszechstronny rozwój Waszych podopiecznych.

Zajęcia gimnastyczne dla młodych sportowców wpływają na poprawę zdolności motorycznych tj. zwinność, szybkość, skoczność, gibkość i koordynacja. Na każdych zajęciach doskonalimy i wspieramy w rozwoju ruchowym Waszych sportowców, a nowo wprowadzone elementy gimnastyczne są dobrą bazą do każdej uprawianej dyscypliny.