SMYKO – MULTISENSORYKA

SMYKO - MULTISENSORYKA®

Zajęcia ze SMYKO - MULTISENSORYKI przeznaczone są dla dzieci od 6 miesiąca do 4 roku życia.

SMYKO – MULTISENSORYKA to zajęcia o charakterze:

Rozwojowym
 • Wspierają całościowy rozwój dziecka

dots
Profilaktycznym
 • Zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju)

dots
Przesiewowym
 • Określenie profilu sensorycznego dziecka na podstawie obserwacji

Edukacyjnym
 • Rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

dots
Zabawowym
 • Zajęcia odbywają się poprzez zabawę.

dots
Nastawionym na proces
 • Efekt czyli wykonanie konkretnej pracy plastycznej nie jest najważniejszym założeniem na zajęciach tylko sama zabawa i doświadczanie.

W szczególności zapraszamy na nie dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 • ciąża wysokiego ryzyka (m.in. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
 • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
 • wcześniactwo,
 • obniżona punktacja Apgar,
 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)
 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby” (mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego).

Lokalizacja i termin

Prądnik
 • Wjazd od al. 29 Listopada

ul. Pocieszka 3

dots
Piątek
 • ✓10:00 - 10:45 (1 rok - 2 lata)
 • ✓11:15 - 12:00 - (2 lata - 3 lata)
 • ✓12:30 - 13:15 - (6 - 12 miesięcy)