Indywidualny trening motoryczny

Trening motoryczny

Dzieci i młodzież

Zapraszamy na zajęcia, których zadaniem jest podniesienie sprawności bazowej, będącej fundamentem dla treningu specjalistycznego we wszystkich dyscyplinach sportowych. Program dedykujemy przede wszystkim zawodnikom piłki nożnej, ale również innych gier zespołowych i indywidualnych, takich jak piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, pływanie, lekkoatletyka…

W trakcie naszych zajęć koncentrujemy się na kształtowaniu cech motorycznych, niezbędnych do trenowania powyższych dyscyplin, czyli:
– siła dynamiczna
– zwinność
– skoczność
– szybkość
– koordynacja
– równowaga
– orientacja w przestrzeni

Zajęcia poza podniesieniem wszechstronnej sprawności fizycznej, znacznie poprawią odporność na kontuzje i przyspieszą czas regeneracji po wysiłku. Postęp dzieci będzie monitorowany testami sprawności fizycznej, a sam trening będzie opierał się na autorskiej formie wzorowanej na nowoczesnej myśli szkoleniowej.