TERAPIA RĘKI

Głównym celem terapii ręki jest zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, szczególnie przygotowanie ręki do jednej z najwyższych funkcji jaką jest pisanie. 

Terapia ręki skierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Terapia ta kierowana jest do dzieci które m.in:

– mają nieprawidłową postawę ciała

– mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności,

– mają problemy w zabawach manipulacyjnych 

– niski próg wykonywania wykonywania ruchów,

– wolne tempo pracy na tle całej grupy,

– trudności w osiągnięcie funkcji pisania.